REMIX® - MYDŁO AN do higienicznego mycia rąk

  • Remix® MYDŁO AN do higienicznego mycia rąk

    Remix® MYDŁO AN do higienicznego mycia rąk

REMIX-MYDŁO AN do higienicznego mycia rąk przeznaczony jest do higienicznego mycia rąk w przemyśle spożywczym, w obiektach zbiorowego żywienia, w placówkach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, i żłobki.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr PB 7661/19

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych (łącznie z HBV, HCV, HIV).

Przebadany dermatologicznie.

Badania skuteczności wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1276:2010/AC2010 – chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesina metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej; PN-EN 1499:2013-08 – chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, higieniczne mycie rąk; PN-EN 1447:2013+ A1:2015- chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesina metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym.Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr PB 7661/19

  • kanister 3L

    kanister 3L

  • pojemnik z dozownikiem 500ml

    pojemnik z dozownikiem 500ml

Cechy
dostępne pojemności3 L, 500 ml
opakowaniekanister, pojemnik z dozownikiem
Powered by Quick.CmsImplementation ProjektGraficzny.com